Emekli Gaziantep’teki pahalılık nedeniyle geçinemiyor!

Emekli Gaziantep’teki pahalılık nedeniyle geçinemiyor!

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik yapılarak En düşük emekli aylığının 4.253 liraya yükseltilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisine Kanun Teklifi veren CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, 2022 yılı için en düşük e

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik yapılarak En düşük emekli aylığının 4.253 liraya yükseltilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisine Kanun Teklifi veren CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, 2022 yılı için en düşük emekli maaşının asgari ücretten az olmaması gerektiğini vurguladı.

 

“Hayat o kadar pahalılaşmış ki ev kiraları uçmuş, ev fiyatlarının yanına yaklaşılamıyor, yeme-içme-gıda fiyatları almış başını gidiyor. Asgari ücretli gibi emekli vatandaşlarımız açlık sınırının altında yaşıyor. Emekli vatandaşlarımız ayın sonunu getiremiyor” diyen Yılmazkaya, açlık sınırının 4013 lira olduğu ülkemizde, 2022 yılına girmeden gece yarısı gelen yüksek zamlarla bu rakamın 5000 liraya dayandığının altını çizdi.

 

EMEKLİ GAZİANTEP’TEKİ PAHALILIK NEDENİYLE GEÇİNEMİYOR!

 

Yılmazkaya, “Sadece elektriğe, doğalgaza, gıdaya gelen zamlar emekli yapılan zammın çok üzerinde. Emekliye reva görülen bu zam, gerçek enflasyonun çok altın. Bir maaşla geçinmeye çalışan bu insanlara bu düşük zammı reva gören Saray Hükümeti emekli yurttaşlarımızı açlığa mahkûm etmektedir!” dedi. Emekli bir vatandaşın Gaziantep’teki pahalılık nedeniyle geçinemediğini belirten Yılmazkaya, AKP Hükümetinin emekliye reva gördüğü düşük zammı “insafsızlık” olarak nitelendirdi! Ülkedeki yüksek enflasyon nedeniyle en düşük emekli maaşının 4253 lira olması gerektiğini vurgulayan Yılmazkaya, en düşük emekli maaşının 2500 liradan 4532 liraya çıkarılması için Meclis Başkanlığına verdiği kanun teklifinde şu gerekçelere yer verdi; “Ülkemizdeki 12 milyonun üzerinde emeklinin %90’nının aldığı emekli aylığı ile geçinemediği, yokluk ve açlık sınırının altında yaşam mücadelesi verdiği, ömrünün geri kalanında refah düzeyinde yaşamak için mücadele içinde olduğu, muhalefet tarafından bilindiği kadar iktidar tarafından da bilinmektedir. Son yapılan zamlarla bugün en düşük emekli aylığı 2500 lira olurken, 2021 yılı Aralık ayı açlık ve yoksulluk sınırının 4013 lira olduğu gerçeğinden yola çıkarsak, AKP iktidarının emekliliğimizi açlığa ve yoksulluğa mahkûm ettiği net bir şekilde görülmektedir. En düşük emekli maaşı ile en yüksek emekli maaşı arasında 20 kat fark olduğu ülkemizde emeklilerin ekonomik sorunları mevcut iktidar tarafından bilinmesine rağmen yıllardır görmezden gelinmekte ve bu sorunlar bir türlü çözüme kavuşturulmamaktadır. 30-35 yıl çalıştıktan sonra emekli olmaya hak kazanan vatandaşlarımız, emeklilik dönemini huzur içinde geçirmek isterken ülkenin kötü ekonomik koşulları yüzünde işsiz olan çocuklarını ve onların ailelerini geçindirmek, torunlarına bakmak zorunda kalıyor. 12 milyonun üzerinde emeklinin %90’nının aldığı emekli aylığı ile geçinemediği, yokluk ve açlık sınırının altında yaşam mücadelesi verdiği, ömrünün geri kalanında refah içinde değil düşük emekli maaşlarıyla yarı aç yarı tok yaşamaya çalıştığı ülkemizde, emekli yurttaşlarımızın onurlu bir yaşam sürdürebilmeleri için gerekli iyileştirmelerin biran önce yapılması şart” ifadelerini kullandı.

 

AKP HÜKÜMETİ, İNSANLARI FAKİRLİĞE, AÇLIĞA MAHKÜM ETTİ!

 

Yılmazkaya, “Anayasanın 2. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti “sosyal bir hukuk devletidir”. Yine, Anayasanın 55. maddesi ücrette adaleti hükme bağlamış ve maddenin 1. fıkrasında “ücret, emeğin karşılığıdır” denilmiştir. Ve beraberinde Anayasanın 60. maddesinde de “Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar.” denilerek sosyal güvenlik hakkı Anayasal güvence altına alınmıştır. Bu Anayasal düzenlemelere rağmen, sosyal devleti ilkesinden uzak uygulamalar sergileyen AKP hükümeti, fakirliğe, açlığa muhtaç ettiği insanlara gıda ve kömür dağıtmayı, sosyal yardım konusunu istismar ederek bir siyasi rant hesabına dönüştürmüştür. Ekonominin büyüdüğü iddia edilen bir dönemde bireye düşen refah payından yoksun olan emekli, dul ve yetimlerimiz Anayasamızda yer alan 'Sosyal Devlet' ilkesi gözetilmeden açlık sınırının altında borç içinde yaşamak zorunda bırakılmaktadır. Böylesine büyük ve önemli bir kesim sosyal güvenlik hakkından, emeğinin karşılığını almaktan yoksun bırakılmakta sosyal devlet ilkesinin gereklerinden yeteri kadar yararlanamamaktadır. AKP Hükümeti 19 yıllık iktidarı dönemince emeklilere umut vermiş, ancak emeklilerin bu umutları hep bir başka bahara kalmıştır. Emekliler siyasi iktidar tarafından sürekli aldatılmış ve hayal kırıklığına uğratılmıştır. Emekliler arasındaki maaş adaletsizliğini gidereceğini vadeden AKP hükümeti buna karşın emekli maşını daha da adaletsiz hâle getirmiştir. Bu yasal düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 2022 yılı asgari ücreti olan 4253 TL taban kabul edilerek, emeklilerimizin sorunlarına bir nebzede olsa çözüm üretmek, yaşadıkları gelir adaletsizliğine karşı onurlu yaşamlarını sürdürebilecekleri bir sistem hedeflenmektedir” ifadelerini kullandı.

10.01.2022 (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz