GAÜN’DE DÜNYA EBELER GÜNÜ KAPSAMINDA SEMPOZYUM DÜZENLENDİ

GAÜN’DE DÜNYA EBELER GÜNÜ KAPSAMINDA SEMPOZYUM DÜZENLENDİ

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü tarafından, Dünya Ebeler Günü kapsamında hazırlanan 2. Yüzyılda Ebelikte Liderlik Sempozyumu gerçekleşti.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü tarafından, Dünya
Ebeler Günü kapsamında hazırlanan 2. Yüzyılda Ebelikte Liderlik Sempozyumu gerçekleşti.
GAÜN Atatürk Kültür Sahnesi'nde gerçekleştirilen sempozyumun açılışında konuşan GAÜN
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Piraye Kervancıoğlu, ebelerin özelde kadın ve
yenidoğan için olmakla birlikte, aslında genelde sağlıklı bir aile ve toplum, sağlıklı bireyler ve
nesillerin ortaya çıkmasında kilit bir rol oynadığını vurguladı. Prof. Dr. Kervancıoğlu sözlerinin
devamında, “Bu bilinç ile çalışan, iyi eğitim almış ebeleri gayretli çalışmalarıyla ülkemizde
anne ve bebek ölümlerinin büyük oranda önlenebileceği bilinmektedir. Ben de bir sağlıkçı
olarak aramızda bulunan ebe adaylarına özellikle vurgulamak isterim ki; sağlık hizmeti sadece
‘görev’ olarak yapılmayan, içinde mutlaka gönüllülüğün olduğu, özveri isteyen bir hizmet
biçimidir” diye konuştu.
Günümüzde ebeliğin; anne, bebek, aile ve toplum sağlığının koruyucusu olarak çağdaş tıp
meslekleri içinde yerini aldığını ifade eden Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Başkanı
Doç. Dr. Semra Çevik ise konuşmasında şunları söyledi: “Dünyada tüm gelişmiş ülkelerde
ebeler, normal gebeliklerin teşhisi ve izlemi, normal doğumları yaptırma, antenatal ve
postnatal bakım, yenidoğan izlem ve bakımı, kadın, aile ve toplum sağlık eğitimi verme,
belirlenen ilaçları ve gebelikte kullanılan tanı yöntemlerinin bir kısmını reçete etme yetkisine
sahip olarak çalışmaktadır. Ebelerin hayat kurtaran ve hayat değiştiren potansiyellerine
ulaşabilmesi için eğitim ve öğretimlerine, ebe liderliğindeki hizmet sunumuna ve ebelik
liderliğine daha fazla yatırım yapılması gerekmektedir. Hükümetler ebelik için finansman ve
desteğe öncelik vermeli ve ebeleri sağlık politikalarının belirlenmesine dahil etmek için
somut adımlar atmalıdır.”
Açılış konuşmaları sonrasında Doç. Dr. Semra Çevik’in oturum başkanlığını yaptığı
sempozyum; Prof. Dr. Fatma Deniz Sayıner’in “Ebelik ve Liderlik”, Prof. Dr. Türkan
Pasinlioğlu’nun “Akademide Yönetici Ebeler” ve Dr. Öğr. Üyesi Ece Kaplan’ın “Yurt Dışı
Okullarında Ebelik” konulu sunumlarıyla devam etti.
Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu’nun oturum başkanlığını yaptığı sempozyumun öğleden sonraki
kısmında ise; Doç. Dr. Yeşim Aksoy Derya “Bilişim ve Teknoloji Temelli Ebelik”, Doç. Dr.
Semra Çevik “Dünyada Ebeliğin Durumu” ve Arş. Gör. Nazlı Akar tarafından “Klinikten
Akademisyenliğe” konulu sunum yapılacak.

9.05.2022 (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz